Slideshow
Slideshow
 

O spoločnosti 

 

 

 

   


   

 


DCA Laser je od svojho vyniku v roku 1996 jedným z centier kovoobrábania a delenia materiálu na Považí a v trenčianskom regióne. Špecializuje sa na oblasť delenia materiálov laserovým lúčom, plazmou a na kovoobrábacie práce na moderných CNC frézovacích centrách - britskom Dugard Eagle 1000 a najnovšie zakúpenom americkom Haas WF 4ss. Svojimi investíciami do týchto technológií prispel k opätovnému rozvoju strojárskej výroby v regióne a nezanedbateľne v ňom znížil nezamestnanosť.

Hlavným cieľom vedenia DCA Laser je postupne rozširovať výrobu a poskytovať v strojárenskej oblasti čo možno najkomplexnejšie služby, pri zachovaní súčasnej kvality, danej modernými technologickými zariadeniami a priebežnými investíciami do zvyšovania praktických zručností a vzdelanostnej úrovne zamestnancov.

 

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa pre spoloenosť otvorili nové možnosti, hlavne v priamej kooperácii so zahraničnými partnermi. Spolupráca na tejto úrovni je jedným z cieľov DCA Laser.

Na báze tejto spolupráce, súčasne s rozširovaním kooperácie so slovenskými firmami, stavia DCA Laser svoju prítomnosť aj budúcnosť.