Slideshow
Slideshow
 

Laserové rezanie

 

 

 

   


   

 


Rezanie plechov laserovým lúčom je nosným programom výroby prevádzky DCA Laser od počiatku jej vzniku. Od roku 1996 sme delili materiál pre cca 400 tuzemských firiem, medzi ktoré patrili aj firmy exportnujúce svoje produkty. Môžme teda povedať, že mnoho komponentov, zhotovených našou spoločnosťou, sa dostáva do celej Európy.

Našim cieľom je postupne rozširovať technologický park v oblasti delenia materiálu, t.j. poskytovať komplexnejšie služby, čo je základným predpokladom udržania si svojho postavenia na slovenskom trhu a predpoklad rozšírania služieb smerom k firmám krajín Európskej únie.

Základným technologickým zariadením je laser ADIGE SYS s výkonom 3,5 kW s nasledovnými parametrami:


Výkon: 3 500 W
Delený materiál: uhlíkové ocele hrúbky 0,8 - 20 mm
nerezové ocele do 12 mm
Al zliatiny do 8 mm
Max rozmer rezu: 3 000 x 6 000 mm
Max rozmer tabule: 3 000 x 6 000 mm
Presnosť:: v závislosti od hrúbky materiálu a dĺžky rezu


V prípade akýchkoľvek technických otázok kontaktujte priamo Ing. Jaromíra Mega.

V prípade obchodných otázok, prosím, kontaktujte Miroslava Mega.